Zarząd

Dr Michał Peljan

 

Urodzony w 1983 roku. Jest radcą prawnym oraz wspólnikiem zarządzającym Kancelarii. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP). Reprezentuje Klientów z branży budowlanej, medycznej oraz energetycznej w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Mgr inż. Wiesław Rafał Wilczkowiak

 

Leszczynianin, magister inżynier zarządzania, studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej w zakresie zarządzania, autor publikacji naukowych w zakresie zarządzania, controllingu i systemów informatycznych w zarządzaniu. Były pracownik naukowo - dydaktyczny Politechniki Poznańskiej, obecnie wykładowca, kierownik Zakładu Logistyki PWSZ w Lesznie. Działacz polityczno-społeczny, m.in. założyciel Stowarzyszenia „Działajmy dla Leszna”.

Lek. med. Daniel Lubiński

 

Urodzony w 1982 roku. Ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zawodowo pracuje jako lekarz neurolog. Ma żonę i trójkę dzieci.

 

Dyrektor

Inż. Mateusz Rosik

 

Urodzony w 1988 roku. Od początku związany z miastem Leszno. Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki, wydział Logistyki i Zarządzania. Uzyskał tytuł inżyniera logistyki. Pracownik Biura Poselskiego Prawo i Sprawiedliwość. Działacz społeczno-polityczny, organizator działań na rzecz ochrony życia i rodziny, kierownik Działu Logistyki. Ma żonę Ewę i córki Julię oraz Magdalenę. Sympatyk żużla oraz miłośnik turystyki.

KONTAKT

 

ul. Łanowa 17

64-100 Leszno

tel. +48 697 630 310

tel. +48 783 025 841

biuro@instytutleszczynski.pl

© Copyright by instytut leszczyński 2015